Brugernavn:  
Kodeord:  

Er du tynd, normal, eller overvægtig?

Antallet af overvægtige stiger i Danmark i disse år. Men hvornår er man overvægtig? Det fortæller dit kropsmasseindeks (Body Mass Index, forkortet BMI) dig noget om. BMI beregnes ud fra din vægt og højde efter formlen:
BMI = din vægt i kg / (din højde i meter * din højde i meter)

BMI viser, hvor meget man vejer set i forhold til ens højde. En høj værdi vil oftest være udtryk for, at man har store fedtdepoter i kroppen. En stor muskelmasse vil dog også give et højt BMI. Bodybuildere vil fx ofte have et relativt højt BMI, selvom de har små fedtdepoter. BMI skal derfor tages med et vist forbehold.
Et meget lavt BMI (< 18.5) tyder på, at man er underernæret, men kan også være udtryk for en genetisk betinget spinkel kropsbygning med sparsom muskulatur.

Når BMI er over 25, vil det normalt være udtryk for, at ens fedtdepoter er så store, at det har sundhedsmæssig betydning.
Jo mere BMI overstiger denne grænse, jo større negativ indflydelse vil det have på sundhedstilstanden. De sygdomme, som optræder med øget hyppighed hos mennesker med forhøjet BMI, er: Type 2 diabetes, galdesten, hjertesygdomme, nedsat frugtbarhed og slidgigt.
Visse kræftformer optræder også lidt hyppigere blandt overvægtige end blandt normalvægtige.

Denne BMI-beregning kan kun bruges til helt eller næsten helt udvoksede personer (personer over 18 år), fordi børns BMI varierer meget med alderen.

Vægt (kg):

Højde (cm):@BackToCalculators