13 km GIC-får-egedal-fortet-G.center-bagom GIC - 12,92 km