Rørtangkilen (Naturperle nr.11)

Rørtangkilen er et fredet område rundt om Flynderupgårdmuseet, med fokus på landbrug og græssende dyr.

Her er et godt stisystem på kryds og tværs mellem Egebæksvang Skov og Nyrup Hegn med gangtunnel under Kongevejen.

Helsingør kommune har gravet små nye, lavvandede søer, der bla. har fremmet fuglelivet.

Hunde i snor.

Markerne er forpagtet ud, så man bedes holde sig til stierne.

Læs mere..