Sporet ved Folkemødet i Allinge

Spor i Landskabet er trampestier, der over hele landet giver adgang til områder, som ellers ikke er tilgængelige for offentligheden. Gå ind på vores hjemmeside www.spor.dk eller klik på linket nedenfor for at finde mere information om sporet. Der kan du downloade den gældende folder, som også findes i folderkassen ved sporets start. God tur!