Gul rute, Fruens Plantage

Rønnebæk Å

Rønnebæk Å er blevet genslynget. Åen var tidligere rørlagt på delstrækninger, men blev fra midten af 1990'erne åbnet og blotlagt. Havørreden vandrer igen op i åen. Åen løber ud ved Appenæs. Ved Rønnebæksholm har der været flere søer og vandmøller.

Rønnebæk Å blev senest i 1513 opstemmet ved en dæmning nord for Rønnebæksholm. Herved skabte man Holme Sø omkring den tidligste udgave af Rønnebæksholm, der sandsynligvis gemmer sig i den lille ø Dyrehaveholmen eller Mollylund øst for Rønnebæksholm. I Holme Sø udmundede tilløbene fra Kalbyris.

På norddæmningen byggede man to vandmøller, hvoraf den ene blev indrettet til oliemølle (form.../læs mere på friluftsguiden.dk.