Kongelundsruten

Kongelunden er en 200 år gammel skov med mange forskellige træarter og et rigt fugleliv