Skiløjpen i Dyrehaven

Løjperne præpareres, når der er tilstrækkeligt med sne.
Undgå færdsel til fods, på cykel, til hest eller med hund, så sporet bevares til godt skiløb.