Rute i Hinneruplund området

I udkanten af Hinnerup finder vi dette unikke stinetværk, som er meget egnet til en gå- eller løbetur. Naturværket, som danner base her, er et dagtilbud til fysisk og psykisk handicappede, der ønsker aktivitet og samvær tæt ved naturen. Tæt ved Naturværkets bygninger ( som er den gamle materielgård ) er der etableret shelter- og bålplads – og der er desuden et aktivitetsområde i form af skovlegeplads og naturtræningsbane, som frit kan benyttes. En stor del af de grønne områder afgræsses af kvæg ( racen skotsk højland ) hele året rundt, som er med til at holde arealerne lysåbne. Det meste af stisystemet er udenfor indhegningen, men en lille del går igennem det afgræssede område – der er tyr i indhegningen, og derfor er det vigtigt med rolig og hensyntagen adfærd ift. kreaturerne. Hund skal være i snor.

Området er et mosaik af overdrev, mose, sø, vandløb og skov. På kalkoverdrevene er der registreret plantearter såsom djævelsbid, hulkravet koriver og merian.