Spor i Store Åmose

Spor i Store Åmose

Spor i Landskabet er trampestier, der over hele landet, giver adgang til områder, som ellers ikke er tilgængelige for offentligheden. En folder om sporet findes i folderkassen ved sporets start eller kan downloades på www.spor.dk. Nedenfor kan du læse mere om hvad du kan se på denne rute. God tur.

Der er 2 afmærkede ruter: En gul rute på ca. 2,6 km, som fører dig forbi Maglebjerg, og en blå rute, som er en kombineret cykel- og vandrerute på ca. 9,5 km, som tager dig ud til Kongemosen. Ruterne er afmærket med pile og farver for ruten. Du må ikke tage hunden med på den del af den blå rute, som går ind over marken og langs Åmose Å. Husk i øvrigt at efterlade naturen, som du gerne selv vil møde den.

Fra P-pladsen ved Maglemosevej
Spor