Sporet ved Hesselbjerggaard

Sporet ved Hesselbjerggaard

Spor i Landskabet er trampestier, der over hele landet, giver adgang til områder, som ellers ikke er tilgængelige for offentligheden. En folder om sporet findes i folderkassen ved sporets start eller kan downloades på www.spor.dk. Nedenfor kan du læse mere om hvad du kan se på denne rute. God tur.

Sporet ved Hesselbjerggaard ligger mellem landsbyerne Kattinge og Kornerup, lige udenfor Svogerslev, ca. 10 km vest for Roskilde. Der kører bus til Kornerup. Den afmærkede rute til Svogerslev Sø er ca. 1 km lang.

Bognæshalvøen
På vej hertil er du kommet gennem Kornerup eller Kattinge, som ligger i hver sin ende af Buesøvej. Kattinge er udpeget som særligt bevaringsværdig og har været kulisse i flere film om gamle dage. Bognæshalvøens