Sporet ved Skårupgård

Sporet ved Skårupgård

Spor i Landskabet er trampestier, der over hele landet, giver adgang til områder, som ellers ikke er tilgængelige for offentligheden. En folder om sporet findes i folderkassen ved sporets start eller kan downloades på www.spor.dk. Nedenfor kan du læse mere om hvad du kan se på denne rute. God tur.

Sporet ved Skårupgård ligger ca. 12 km nord for Århus, nordøst for landsbyen Elev. Tag evt. bus 53 eller 54 fra Århus Rutebilstation. Stå af ved Skårupgårdsvej - sporet starter ca. 150 m nede ad vejen.
Den afmærkede rute er ca. 2 km lang.

Bøgeskoven
I dag er bøg det vigtigste løvtræ i dansk skovbrug. Træet kom formentlig til Danmark i slutningen af bronzealderen for omkring 2500 år siden. Bøg fældes, når det er ca. 10