Sundhedsspor: Thyborøn

Thyborøn
På denne 1,2 km. lange rute, der er etableret i et samarbejde mellem Lemvig Kommune, Thyborøn Hallen og Naturstyrelsen, kan du teste din form. Tavlerne ved sporets begyndelse fortæller, hvordan du ved hjælp af BMI og et ur kan få et mål for dit kondital, der er en god indikator for dit helbredstilstand. Sporet kan både tilbagelægges i gang og løb, og er således en god måde at komme i gang med at træne på. Sundhedssporet er markeret med røde pile på røde piktogramstandere, hver gang du skal dreje.

Find vej
Sundhedssporet starter og slutter ved p-pladsen ved Naturrummet.

Læs mere om motion, sundhed og træning i naturen på www.sundhedsspor.dk