Sporet til Tranekær Mose

Sporet ved Tranekær Mose

Spor i Landskabet er trampestier, der over hele landet, giver adgang til områder, som ellers ikke er tilgængelige for offentligheden. En folder om sporet findes i folderkassen ved sporets start eller kan downloades på www.spor.dk. Nedenfor kan du læse mere om hvad du kan se på denne rute.

Sporet til Tranekær Mose, starter i landsbyen Gesten som ligger ca. 15 km. vest for Kolding.
Den afmærkede rute er ca. 5,5 km lang. God tur.

Troldhedebanen
På Stilundvej ligger det gamle ledvogterhus, leddet blev vogtet af konen, mens manden arbejdede ved banen. Fra Stilundvej går stien på den tidligere Troldhedebane, der er fra 1917. Den var Danmarks længste privatbane (97,4 km),