Djævlesporet i Lystrup Skov

MTB-sporet er kommet til at hedde Djævlesporet efter ønske fra Mountainbike klubben ”Snakecity Devils”. Djævlesporet er 13,8 km langt og har 388 højdemeter.

Sporet består af to ”sløjfer” på henholdsvis knap 6 km (vest) og knap 8 km (øst), der er forbundet, så de tilsammen giver en rute på de 13,8 km.

Begge sløjfer af sporet er ensrettet med uret. Dette er tydeligt markeret med både blå prikker og skilte. Forbindelsen imellem de to sløjfer (ca. 400 m) er IKKE ensrettet. Dette er nødvendigt for at binde de to sløjfer sammen som et langt spor.

Skoven er en rest af den oprindelige skov, der dækkede Nordsjælland, som har fået lov at være i fred. Sporet er lagt således i skoven, at konfliktmuligheder med andre skovgæster er minimeret, og der er taget hensyn til skovens dyr og planter samt fortidsminder.

Hold altid en pæn tone og tag hensyn til de andre skovgæster og mountainbike brugere.

Find vej:
Sporet starter ved