Hjertestien

Stien går gennem skov, kuperet terræn og langs sø. Der er rigt fugleliv og mulighed for at sidde ned på diverse bænke undervejs.

Hjertestien er egnet til både picnic, cykling, løb, barne-/klapvogne og gangbesværede.

Hvad er Hjertestien? Hjertestien er en af Hjerteforeningens mange stier hvor der faciltieres ugentlige begivenheder på hjertestierne, fx ugentlig træningssamling for forskellige aktiviteter. Herudover afholdes der mange steder enkeltstående events og årlige lokale begivenheder fx sundhedsdage med aktiviteter på stierne, motion i samarbejde med foreningslivet eller andet.

Kort over ruten

Hjertestien Søndersø