Gribskov, Stenholt Indelukke

Den gule rute er præget af vand: våde græssede enge, damme og Esrum Sø. Der kan være vådt på visse strækninger, og det er vanskeligt at have barnevogn med på de små stier i Odderdamsengen. Hele turen er ca. 8 km lang. Den korte rute ved Stenholt Mølle er ca. 2,5 km.