Sporet ved Hestemøllegård

Sporet ved Hestemøllegård

Spor i Landskabet er trampestier, der over hele landet, giver adgang til områder, som ellers ikke er tilgængelige for offentligheden. En folder om sporet findes i folderkassen ved sporets start eller kan downloades på www.spor.dk. Nedenfor kan du læse mere om hvad du kan se på denne rute. God tur.

Sporet er ca. 600 m langt og markeret med gule pile. Der er parkering bag Hestemøllegård.

Hestemøllegård
Møllen var oprindelig Europas største vandmølle med en diameter på 9,20 meter og en energi på 18 hestekraft. Ud over mølleri var der også bageri på ejendommen. Der knytter sig megen historie til møllen, der vides at have fungeretfra før år 1399. Møllen blev nedrevet i år 1938, men