Klintholm Gods og Klinteskoven

Turen rundt i den private del af Klinteskoven er lang (9 km). Men også fyldt med store natur- og kulturoplevelser. Du kan vælge at gøre turen kortere ved at gå på tværs fx. på "Gl. Klintevej".

Turen i Klinteskoven er præget af afvekslende skov af både løv- og nåletræ. Det skrappe terræn giver hele tiden nye oplevelser, og der er rige muligheder for at studere blomsterflor og fugleliv. Husk på, at i den private skov er det kun tilladt at færdes på veje og stier! Og fra kl. 6 morgen til solnedgang. Klintholm Gods har været i familien Scavenius’ eje siden 1798. Også Møns Klint og den østlige del af Klinteskoven hørte under Klintholm Gods indtil området blev solgt til staten i 1980.

Folder over området med vandrekort kan hentes på Naturstyrelsens hjemmeside.