Bornholmerflåw - MTB spor i Almindingen

Sporet er markeret med røde piktogrammer. Der forekommer stejle partier, et par drops og passager over klippe. Underlaget er grus og klippe. Sporet findes ved at følge forbindelsessporet "Til Fløjtebjerget" fra Jylkâttijn.