Frederiksværk, Sonnerup Skov

Med udgangspunkt fra 6 parkeringspladser i området (se folder) er med gul farve på lave pæle eller træer afmærket forslag til vandreture. Turene følger overalt stier, skovveje og på en kortere strækning offentlig vej. Nord for Sonnerup Skov forløber turen over den private ejendom Dragebjerggård, over hvilken der er adgang for gående færdsel ad den afmærkede sti langs de fredede gravhøje. Følges den afmærkede rute hele periferien rundt, svarer det til en rutelængde på ca. 7 km, men de besøgende kan efter eget ønske afkorte turen på forskellige steder.

Se mere i vandretursfolderen om Arrenæs.