Ridespor Flyvestation Værløse

Du må ride:

- på det afmærkede ridespor - se kort

- når du møder med andre besøgende, skal passage ske i skridt

- hvis du krydser asfaltområder skal det ligeledes foregå i skridt

- ridning sker på eget ansvar, og det er ikke sikkert, at ridesporet er plant og velegnet til galop eller at grenene er kappet op, så der er frit i rytterens højde.


Du må IKKE rides

- på de grusbelagte stier

- på de asfalterede veje, startbane m.m.

- på græsarealerne langs rideruten