Gurre Sø

Gurre Sø ligger omkranset af skov på alle sider. Den østlige del af turen går på privat areal, resten går i urørt skov. Du kan gå hele vejen rundt om søen, nyde udsigten og opleve det rige fugleliv. Hættemågekolonien på "Mågeøen" er meget højrøstet i yngleperioden. Du kan også besøge ruinerne af det før så mægtige Gurre Slot og mærke suset fra Valdemar Atterdag. Det siges, at han hver nat huserer i Gurre Vang på sin kulsorte hest – som straf fordi han foretrak Gurre fremfor Guds himmerige.