Vandrerute Elbodalstien

Elbodalen er en markant dalsænkning i landskabet mellem Vejle og Fredericia Kommuner. I bunden af dalen løber Spang Å, som har sit udløb i Vejle Fjord.
På grund af det varierende landskab med både fugtige og tørre naturområder, rummer Elbodalen et rigt fugle- og planteliv. Der yngler bl.a. isfugl, pungmejse og rød glente.
Orkidéen Maj-Gøgeurt, der er et tegn på artsrige naturenge, vokser flere steder i Elbodalen.

””