Gyldenså stien

Gyldenså-dalen er en typisk bornholmsk sprækkedal med naturskov, bestående af bl.a. ask, avnbøg og kirsebær. Urtevegetationen og især forårsfloraen er meget frodig her i dalen.

Gyldensåen er flere steder fyldt med klippeblokke og rummer en fin ørred- og ålebestand.

Dalen er fredet for at bevare landskabelige og naturvidenskabelige værdier.

En offentlig sti fører ca. 1 km ind i dalen langs den lille å.

Der er parkeringsmuligheder på landevejen.