Ganløse Ore Ridesti

Skoven giver mange turmuligheder for ryttere. Der er 13 km befæstede ridestier og 6 km ridespor på jord eller græs. Ridesporene vedligeholdes ekstensivt og kan have mudderhuller mv. Ridestiernes og -sporenes placering er fastlagt i samarbejde med: Ganløse Ore Ridelaug.

Af hensyn til skoven og de andre skovgæster er der fastsat følgende regler for ridning i området:

Reglerne - kort og godt for Ganløse Ore

Der må rides:


• På de afmærkede ridestier og ridespor

• I skovbunden, hvor træerne er over 2 meter høje

Der må ikke rides:

• På de grusbelagte skovveje

• På fortidsminder (f.eks. gravhøje og stendiger)

• I den del af skoven som ligger øst for Christianshøjvej