Stavis Ådal (2,8 km)

Ridesporet følger skovkanten i ådalen fra starten ved Fyens Rideskole på Tarupgårdsvej til broen over Ryds Å, hvor det går sammen med ridesporet langs Ryds Å. Der kan parkeres på Tarupgårdsvej ved Fyens Rideklub.