Stenhuggerstien

Stien udgør en ca. 5,5 kilometer lang rundtur, som flere steder fører gennem svært fremkommeligt terræn. Stenhuggerstien er markeret med røde prikker og pile på sten og træer samt med røde piktogrammer på pæle. Det anbefales at gå stien mod uret, og det er også den vej, markeringens pile anviser. Stien forbinder Osandbugten i øst og Hammerhavn i vest, og undervejs fører to sløjfer op i fjeldet til sprækkedale, sletter, klipper, vandløb, søer, små husmandsstenbrud og store, dramatiske stenbrud med lodrette klippevægge.