Havlykkevej pausefold, Østfalster

Ved Havlykkevej Strand findes en primitiv overnatningsplads, oicnic- og bålpplads samt en puasefold til heste.