Sporet ved Fladså

Sporet ved Fladså

Spor i Landskabet er trampestier, der over hele landet, giver adgang til områder, som ellers ikke er tilgængelige for offentligheden. En folder om sporet findes i folderkassen ved sporets start eller kan downloades på www.spor.dk. Nedenfor kan du læse mere om hvad du kan se på denne rute. God tur.

Sporet ved Fladså ligger ca. 6,5 km. sydøst for Næstved. Den afmærkede rute er ca. 3½ km lang. Der er bænke undervejs på turen.

Mogenstrup Ås
Dette er Danmarks største ås - en langstrakt bakke, der består af grus og sten aflejret af en smeltevandsflod ved slutningen af den sidste istid. Ved p-pladsen har man gravet et hul i bakken, så man kan se, hvordan vandet har sorteret grus og sten. Et lokalt sagn fortæller, at Fladsaa-trolden b