Gul rute i Engelsholm Skov - Vesterskoven

Naturskov og åbne engområder præger området omkring den spæde Vejle Å, som udspringer fra Engelsholm Sø. Ruten kan kombineres med Slangestien.