Sporet ved Stensigmose

Sporet ved Stensigmose

Spor i Landskabet er trampestier, der over hele landet, giver adgang til områder, som ellers ikke er tilgængelige for offentligheden. En folder om sporet findes i folderkassen ved sporets start eller kan downloades på www.spor.dk. Nedenfor kan du læse mere om hvad du kan se på denne rute.

Sporet ved Stensigmose ligger ca. 4 km sydvest for Broager ved Dynt Mark. Tag evt. bus nr. 121 fra Broager rutebilstation og stå af udenfor Dynt. Herfra er der ca. 2 km til sporet starter ved Spar Es Campings P-plads. Den afmærkede rute er ca. 3,5 km lang. God tur.

Klinten ved Stensigmose
Under vinterstormene æder havet stykke for stykke det bakkede landskab. Man kan altid se friske skred på den stejle klint, hvor der opstår et særligt plante- og dyreliv. Fra toppen af klin