Nørreskoven ved Furesøen

l Nørreskovens sydøstlige del er der med gul farve afmærket en vandretur på 4 km bl.a. gennem von Langens Plantage.

Ved hjælp af kortet og vejstenene i skoven kan du tilrettelægge din egen rute til et eller flere af de steder, der er beskrevet i vandretursfolderen "Nørreskoven ved Furesøen".