Ryde Plantage

Da plantagen blev anlagt omkring år 1900 var målet en produktion af nåletræ, men det økonomiske grundlag for at dyrke nåletræer på de lave våde arealer er stort set forsvundet. Ved omlægning af driften er plantagen langsomt ved at ændre sig fra produktions skov, til naturskov, med mange for-skellige træarter, og et varieret og rigt fugle og dyreliv. Midtvejs på den røde rute krydses Præstegårdsplantagen. Her kunne præsten i Ryde hente brænde til opvarmning og madlavning. Der forefindes borde/bænke ved P-pladsen. Adgang: Ryde Plantage ligger ca. 17 km nord-øst for Holstebro, og ca. 8 km syd for Vinderup. Mel-lem Holstebro og Viborg køres af Viborgvej til Skave. 500 m øst for Skave drejes nord på ad Sevel-vej. Efter ca. 2 km drejer du mod nord-vest ad Øster Stendisvej. Herfra er der ca. 3 km til parke-ringspladsen i plantagens vestlige del. ””