MTB-spor i Tisvilde Hegn

Mountainbikesporet i Tisvilde Hegn er klassificeret som et blåt spor med vægt på et godt flow. Det består af tre dele: en nordsløjfe på ca. 11 km, en sydsløjfe på ca. 13 km samt en tilslutning i Asserbo Plantage, hvor der er mulighed for tekniktræning til Nyvej og retur på ca. 7 km. Hele MTB-sporet kan køres i et forløb som et 8-tal. Tisvilde Hegn er en mere end 200 år gammel sandflugtsplantage med en unik og meget varieret natur. Tisvilde hegn er et godt levested for mange insekter, krybdyr, småfugle og rovfugle. Flere sjældne biller og sommerfugle lever i den mosrige nåleskov. Tisvilde Hegn udpeget til biodiversitetsskov, dvs. skoven vil i de kommende år blive mere og mere urørt og vild.