Sundhedsspor: Blykobbe Plantage

Kom godt i gang.
Sundhedssporet i Blykobbe Plantage starter ved Antoinettevej. Sporet er 2.375 m langt, og terrænet er jævnt.

Sundhedssporet er tydeligt markeret.
Startpunktet er ved det store skilt med konditabeller og orientering om sundhedsspor-konceptet. Her er startpunktet markeret med et piktogram med teksten ” Sundhedsspor start” og en pil, som viser, hvilken vej du skal løbe/gå. Følg derefter ruteanvisningen, som er opsat på røde pæle langs sundhedssporet. Ved slutpunktet (som er det samme som startpunktet) er der opsat piktogram med teksten ”Sundhedsspor slut”.

Gå eller løb Sundhedssporet på 17-25 minutter.
Er du utrænet, men ellers rask, kan du løbe ruten på ca. 17 minutter, og du kan gå ruten på ca. 25 minutter. <