Sporet ved Lynge-Frederiksberg

Sporet ved Lynge-Frederiksberg

Spor i Landskabet er trampestier, der over hele landet, giver adgang til områder, som ellers ikke er tilgængelige for offentligheden. En folder om sporet findes i folderkassen ved sporets start eller kan downloades på www.spor.dk. Nedenfor kan du læse mere om hvad du kan se på denne rute. God tur.

Sporet ved Lynge-Frederiksberg ligger ca. 4 km syd for Sorø. De afmærkede ruter er hhv. 4 (hvid), 6 (rød) og 10 (gul) km.

Kirkestien
Kirkestien har gennem skoven forbindelse til Broby og har formodentlig fået sit navn, fordi Lynge og Broby sogne altid har ligget i samme pastorat. Det var og er en genvej for beboerne til Lynge kirke og for børnene, der går til konfirmationsforberedelse i præstegården.

Elseengen
Navnet E