Bredningen rundt

Parkering/startsted: Guldborgsund Kajakklub, Dæmningen 2a, 4800 Nykøbing F med gode parkeringsmuligheder og søsætning fra klubbens broer. Klubhuset er aflåst, men er der medlemmer tilstede er der adgang til toilet og i den nærliggende Toreby Sejlklub er der ligeledes mulighed for toilet. Indkøbsmulighed tæt ved Kajakklubben (Føtex). Særlige forhold Omkring Flatø, Kalvø, Kejlsø samt Lilleø er der store områder, hvor det er lavvandet og stenfyldt. På strækningen mellem Flatø og Lolland er det vigtigt at holde god afstand til Lolland – mest markant er den hvide sten kaldet ”Hvide Mær”. Der skal dog heller ikke gåes for tæt på Flatø, da der også her er meget stenet. Det er muligt at gå ind i Flintinge Å og Frejlev Å, men igen skal man være forsigtig, da der forekommer en del store sten i indløbene til åerne. Flintinge Å: Det er kun tilladt at gå i land ved fugletårnet. Køer græsser på arealet om sommeren. Ved øerne Flatø og Kalvø skal man holde sig midt i farvandet, men ude af sejl