Kløversti - Sort rute

Kløverstierne er et afmærket og opmålt stikoncept i byer og bynære områder. Kløverstierne består af fire ruter med fire forskellige distancer; Grøn er 2½ km. Blå er 5 km. Rød er 7½ km. Sort er 14 km. De fire Kløverstier i Solrød har start ved springvandet ved Solrød Rådhus, og slynger sig rundt og forbinder lokale interessepunkter som aktivitetsmuligheder, natur- og kulturseværdigheder eller andre oplevelsesmuligheder på nye og spændende måder. Kløverstierne giver mulighed for at forene friluftsliv, motion og oplevelser. Kløverstierne er et frilufts- og motionskoncept, der er blevet til i samarbejde mellem Friluftsrådet, Danmarks Idrætsforbund, Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger, Dansk Firmaidrætsforbund og 10 pilotkommuner. Læs mere på www.friluftsraadet.dk/kloeverstier