Sporet ved Bagholt Mose

Sporet ved Bagholt Mose

Spor i Landskabet er trampestier, der over hele landet, giver adgang til områder, som ellers ikke er tilgængelige for offentligheden. En folder om sporet findes i folderkassen ved sporets start eller kan downloades på www.spor.dk. Nedenfor kan du læse mere om hvad du kan se på denne rute. God tur.

Sporet ved Bagholt Mose ligger i Munkeskov ca. 10 km nordøst for Haslev, mellem landsbyerne Terslev og Algestrup. Den afmærkede rute er 3-4 km lang.
Sporet starter ved holdepladsen i Munkeskov.

Bagholt Mose er beliggende nær Haslev i Munkeskov, der er en skovpart under Juellund Skovdistrikt. Giesegaard & Juellund ejes af Michael greve Brockenhuus-Schack. Godset, der har tilhørt familien siden starten af 1700-tallet, driver ca. 3.200 ha., der fordeler sig ligeligt på planteavl og skovbrug.