Sporet ved Fiskbæk

Sporet ved Fiskbæk

Spor i Landskabet er trampestier, der over hele landet, giver adgang til områder, som ellers ikke er tilgængelige for offentligheden. En folder om sporet findes i folderkassen ved sporets start eller kan downloades på www.spor.dk. Nedenfor kan du læse mere om hvad du kan se på denne rute

Sporet ved Fiskbæk ligger ca. 1 km fra Gråsten. Den gule rute er ca. 4 km lang, og den røde rute er ca. 2 km lang. God tur.

Gråsten Landbrugsskole
Sporet er beliggende omkring Gråsten Landbrugsskole, og udgår fra skolens p-plads. Skolen åbnede i 1924. Gården "Fiskbæk", hvortil der hører ca. 200 ha jord, ejes af landbrugsskolen. Gården har 140 malkekøer og 400 grisesøer som årligt producerer 9.600 smågrise.