Vandrerute Røde Banke turen

En lille rundtur på 2 km langs Erritsø Bæk forbi Centralrenseanlægget gennem en fugtig mose.
Du kommer forbi ”Røde Banke”, der er en lille forhøjning i terrænet og hvor du flere steder kan se rødt sand.
Ved Erritsø Bæk kan du være heldig at se en odder eller spor fra den.