Staunings ø

Hjertestien ved Staunings Ø og Jersie Strandpark er en oplagt mulighed for at dyrke motion og opleve skønne naturoplevelser. Staunings Ø er en sandrevle, der fremstår som et klitlandskab med marehalm. Bagved ligger lagunesøer med store sivskove og et rigt fugleliv året rundt, her finder man især svaner, gæs og andefugle. Der er ideelle badeforhold og fine muligheder for at opleve trækfugle og årstidernes skiften. Der er gangbroer flere steder over lagunesøerne til Staunings Ø, og man finder flere indgange til området fra Jersie Strandvej.

Ruten er anbefalet af Hjerteforeningen, som også er ansvarlig for evt. skiltning langs ruten. Læs mere på hjerteforeningen.dk/hjertestier/rute/staunings-oe og find kontaktoplysninger og på lokal.hjerteforeningen.dk/greve