Stier i Døndalen

Midt i dalen falder Døndaleåen omkring 20 meter og danner Danmarks højeste vandfald. Døndalens nordvestside rejser sig i en høj klippevæg, der kulminerer i udsigtspunktet Amtmandsstenen. Herfra har du udsyn over dalens trætoppe til Østersøen og Christiansø.

Døndalen adskiller sig fra andre bornholmske sprækkedale ved at være betydelig bredere. Årsagen skal findes i dens geologiske oprindelse. Til forskel fra de øvrige sprækkedale, er Døndalen nemlig opstået ved, at et stykke af grundfjeldet er sunket ned under det omgivende terræn som en såkaldt gravsænkning. Døndalen dækker et areal på 37 ha., hvoraf størstedelen er udlagt som urørt skov. Det sikrer et rigt dyre- og planteliv.

Parkeringsplads og toilet ved landevejen.