Skovene ved Nakskov - Teglværksskoven

Tag på en god gåtur i skoven, som ligger i et menneskeskabt søområde med dybe lergrave og et rigt fugleliv. Området består af lysåbne arealer, ellekrat og store gamle søer. Søerne er opstået som lergrave i forbin­delse med teglproduktion på Helgenæs Teglværk. Produktionen ophørte i 1980. I tilknytning til området er der i 1987 etableret en skoleskov med eksempler på danske træarter såsom bøg, ask og lind. I Teglværksskoven findes 5 søer, hvoraf Hejresøen er den største. De mindre søer er flere steder meget dybe, ned til 10 meter. Det er tilladt at fiske i søerne. Husk fisketegn, hvis du er mellem 16 og 65 år.