Sporet på Eskilsø

Sporet på Eskilsø

Spor i Landskabet er trampestier, der over hele landet, giver adgang til områder, som ellers ikke er tilgængelige for offentligheden. En folder om sporet findes i folderkassen ved sporets start eller kan downloades på www.spor.dk. Nedenfor kan du læse mere om hvad du kan se på denne rute. God tur.

Sporet på Eskilsø ligger i Roskilde Fjord. Eventuel mulighed for sejladsoverfart kan aftales ved henvendelse til Niels Ross i Sønderby, tlf. 47520168. Kør til Skibby og derfra mod Selsø og Sønderby. Parkér før molen for enden af Østskoven. Sejler du selv kan du lægge til ved molen, hvor kortvarigt ophold er tilladt. Tag hensyn til øboernes både.
Den afmærkede rute er ca. 4 km lang, men kan afkortes til ca. 2 km (se kortet). På Eskilsø