MTB ruten i Søndre Plantage

Syddjurs Kommune har, i samarbejde med lokale MTB-klubber anlagt en 13 km lang MTB-rute i Sdr. Plantage syd for Ebeltoft. Ruten kan forkortes til ca. det halve via et short cut på ruten mellem stolperne 4 og 5 og stolpe 14 (kan køres i begge retninger - se kort).

Anlægsudgifterne er betalt af EU-projekt VER-DI, der støtter udviklingen af oplevelser i naturområder.

Der er mulighed for parkering ved Søhusvej og Øervej. Ved Søhusvej er der opstillet shelter og bålhus med grill.

Ruten er markeret med røde afmærkninger. Svære passager er markeret med sorte afmærkninger, og lette omkørsler er market med grønne afmærkninger. (Se kortet).

På nogle markeringsstolper vil der være et nummer, der giver dig mulighed for at se, hvor du er på ruten. (Se kortet).

Banen er ensrettet (se pilene på kortet). Ruten er flere steder meget smal, så det er vigtigt at respektere ensretningen.

Nogle steder på ruten er der opsat små piktogrammer me