Rundt om Skarø

Parkering / Startsted: Ballen Havn, Strandvej, Ballen. N 55.0422 / E 10.4724 Særlige forhold: Turens udfordring er krydset fra Sydfyn til Skarø og tilbage igen. Her skal du være opmærksom på vind og trafikken ind og ud af Svendborgsund. Beskyttelse og hensyn: Der er adgang forbudt på Skarø Rev og den lille Kalveodde på øens sydkyst 1. marts-15. juli. Oplevelser undervejs: Når du følger kysten østpå, passerer du Lehnskov, et lille gods, opført i 1990’erne af en lokal rigmand. Der er en badestrand lidt længere østpå, hvor indsejlingen til Svendborgsund begynder. Efter turen rundt om Skarø sejler du på hjemvejen hen over vraget af færgen Ærøsund og passerer Præstens Skov. Seværdigheder: Skarø To kvadratkilometer. Ca. 30 helårsbeboere (2016). Færge til Svendborg og Drejø. Telt- og shelterplads cirka 300 meter fra havnen. To kajakvogne på havnen. www.skarø-beboerforening.dk Skarø er forholdsvis flad og opdyrket. Vest for havnen ligger det lange, smalle Skarø Rev, der ve