Strandengsruten

På Strandengsruten kan man opleve Amagers oprindelige strandenge – og deres møde med Kongelunden.