Sporet ved Rosnæs

Sporet ved Rosnæs

Spor i Landskabet er trampestier, der over hele landet, giver adgang til områder, som ellers ikke er tilgængelige for offentligheden. En folder om sporet findes i folderkassen ved sporets start eller kan downloades på www.spor.dk. Nedenfor kan du læse mere om hvad du kan se på denne rute. God tur.

Sporet ved Rosnæs ligger ca. 6 km. øst for Vordingborg, mellem Nyråd og Farøbroen. Tag evt. bybus nr. 2 fra Vordingborg, som stopper for enden af grusvejen til Rosnæs. Parkering ved græsstykket nær gården. Den afmærkede rute er ca. 4 km lang.

Mindesten
Midt i landsbyen Bakkebølle er rejst en mindesten til minde om Bakkebølles frikøb fra godset Liliendal ved Mern. Frikøbet skete i 1795, hvorefter de 16 bøndergårde overg