Klostermoseskoven (Naturperle nr.6)

Klostermoseskoven er en kommunal skov med slugter og våde hængesække og fine rundture på stier.

Både brede vandrestier og mere naturprægede. Da skoven er kommunalt ejet, må man gå der hele døgnet, også uden for stierne.

Pas dog på ikke at falde igennem hængesækken!

Adgang sker fra Klostermosevejen og fra stien mellem Støberivej og Gurrevej.

Herfra kan man fortsætte til Teglstrup Hegn og Helsingørs Grønne Vestkile.

Læs mere..